Aktuelle videreutdanninger og masterstudier for tannpleiere

Invester i deg selv som fagperson.  Å fortsette å studere etter noen år i arbeidslivet  kan være givende og positivt utfordrende. Her er noen forslag til muligheter, listen er ikke uttømmende:

USN – Universitetet i Sørøst-Norge

Videreutdanning i tannpleie og helsefremmende arbeid – på masternivå,
60 studiepoeng- 45 studiepoeng er godkjent et masterløp (Bakkenteigen- Vestfold)

Master i samfunn og helsefremmende arbeid

UiT -Tromsø 

Master i helsefag

Master i helsefaglig utviklingsarbeid

Master of public health

Høgskolen i Innlandet

Master i folkehelsevitenskap

UiB- Bergen

Master i global helse

Master i helsefremmende arbeid og helsepsykologi

Master i helse og samfunn

OsloMet

Empowerment og helsefremmende arbeid

UiO – Oslo

Master i Helseledelse – Health economic, policy and management (engelsk)

Uppsalauniversitetet – Sverige

Master i global hälsa

Fant du det du lette etter?

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer