Fagkonferansen 2017

Claes Næsheim Fagdag tannpleiere 1. juni 2017

Gro Jørgensborg Hvordan jobbe kunnskapsbasert i praksis – TannBarn

Anne Halvari sitt foredrag fra fagkonferansen 2017

Karies_Young Vik_handoutFagkonferanse_Hamar 2017

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening