Fagkonferansen 2018

50- års jubileum (1968 – 2018)

TANNPLEIERNE ER FREMTIDEN
Fagkonferansen 2018 ble arrangert på Fornebu utenfor Oslo de siste dagene av mai, og markerte samtidig NTpFs 50 års-jubileum. Dette satte sitt sterke preg på konferansen, og det er en ytterst vital yrkesgruppe som trolig har den beste tiden foran seg – i hvert fall om man skal tro på ytringer fra mange foredragsholdere og gratulanter.

Videre omtale av arragementet finner du her i Tannstikka nr. 3- 2018

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening