Fagkonferansen 2018

50- års jubileum (1968 – 2018)

TANNPLEIERNE ER FREMTIDEN
Fagkonferansen 2018 ble arrangert på Fornebu utenfor Oslo de siste dagene av mai, og markerte samtidig NTpFs 50 års-jubileum. Dette satte sitt sterke preg på konferansen, og det er en ytterst vital yrkesgruppe som trolig har den beste tiden foran seg – i hvert fall om man skal tro på ytringer fra mange foredragsholdere og gratulanter.

Videre omtale av arragementet finner du her i Tannstikka nr. 3- 2018

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer