Fagkonferansen 2019

NTpFs Fagkonferanse 2019

 

Farmakologi og bruk av antibiotika i kliniskpraksis, sett i et globaltperspektiv, Prof Ørjan Olsvik

Tannpleier og tannlege i sykehus; oral medisinske tilstander, slimhinnelidelser og kreft i munnhulen

TOO 29.05.19

MESTRINGSPLAN UNIVERSAL, juni 2018

Nye anbefalinger om smittevern i klinisk odontologisk praksis

Ingrid Berg Johnsen Behandlingsangst hos barn og unge (003)

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer