For arbeidsgivere -Innrapportering av fagforeningskontingent

Hver måned skal arbeidsgiver ifølge hovedavtalen trekke fagforeningskontingent og sende inn utfylte trekklister.

Kontingentsatser

Medlemmer i Norsk Tannpleierforening skal trekkes 1,45% av brutto lønn i kontingent hver måned, men ikke over maksbeløp.

Gjeldende satser fra 01.01.2022-31.12.2022:

 • Maksimalt kr 500 per måned +22 kr OU.

Trekkgrunnlaget for prosenttrekk er bruttolønnsytelsen til medlemmet, dvs. det beløp som innberettes som lønn i A-meldingen. Feriepenger inngår følgelig i grunnlaget.

Det skal imidlertid ikke trekkes av:

 • Feriepenger utbetalt til pensjonister som del av sluttoppgjør, eller etter avgang
 • Godtgjørelse for oppdrag som fosterhjem, besøkshjem eller støttekontakt
 • Godtgjørelser som folkevalgt eller medlem av styre, representantskap, utvalg, råd, og lignende.
 • Omsorgslønn, reisegodtgjørelse.

Utfylling av trekklister

Levering av trekklister- velg mellom alternativ 1 og 2:

1) Trekksentralen (krever innlogging)

Dette alternativet krever at du har registrert deg som superbruker av løsningen (flere superbrukere er mulig).
Lønnsmedarbeider/regnskapsfører får tilgang ved å oppgi mobilnr. og personlig jobb-epostadresse til post@tannpleier.no

Dette får du tilgang til i trekksentralen:

Oversikt over trekklister som er levert og lister vi mangler
Registrere trekk eller levere fil
Se hvilke perioder som er innbetalt og ikke (saldooversikt)
Fakturainformasjon/kid
Meldingsboks med beskjed om oppstart/endring og stopp av trekk (trekkmeldinger)2) Sende egen produsert passordbeskyttet excellfil fra ditt lønnssystem

Trekklister skal inneholde:
Fullt fødsels- og personnummer for alle medlemmer
For- og etternavn på alle medlemmer
Perioden listen gjelder for (måned/år)
Organisasjonsnummer og navn på bedrift
Trekkbeløp for hvert medlem
Totalsum for hele trekklisten (kontingent + forsikring)

2) Send inn passorbeskyttet excelark til post@tannpleier.no

Har du spørsmål vedrørende rapportering:

Ta kontakt med oss, vi bistår gjerne!

 • E-post: post@tannpleier.no
 • Telefon: 90474117

Innbetaling

Trukket kontingent skal innbetales til Norsk Tannpleierforening kontonummer 1503 40 58048.

Bruk tilsendt KID for perioden eller fast KID som er tildelt bedriften. Tilsendt periode-kid skal ikke gjenbrukes.

Vær oppmerksom på at beløpet på innsendt trekkliste alltid skal stemme overens med periodens innbetaling. (også ørebeløp)!

Andre betalinger for f.eks. abonnement eller kurs skal betales med KID oppgitt på faktura. Dersom det skal betales for en annen periode enn betalingsmåneden eller flere perioder samtidig, gi utfyllende forklaring i meldingsfeltet i stedet for KID og oppgi periode og enten bedriftsID eller organisasjonsnummer.

Tilbakebetaling av trukket fagforeningskontingent

Dersom et medlem har blitt trukket etter utmelding, og ellers ved feilaktig trukket kontingent, skal beløpet tilbakeføres til medlemmet.

Hvis et medlem har blitt trukket feil, ber vi deg som arbeidsgiver å gjøre følgende:

 • Betale tilbake beløpet til medlemmet
 • På neste trekkliste føres beløpet i minus under vedkommende navn
 • Summen trekkes deretter fra totalbeløpet arbeidsplassen skal betale til Norsk Tannpleierforening

Dette sørger for at sammenstillingen blir riktig ved innberetning til Skatteetaten (A-meldingen).

Norsk Tannpleierforening praksis vedrørende tilbakebetaling av kontingent til medlemmene er som følger:

 • Arbeidsgiver innberetter medlemmets kontingenttrekk på A-melding til Skatteetaten.
 • Denne posten må avstemmes, slik at skattemyndighetene får riktige opplysninger.
 • Det fremgår av lov om skatteforvaltning av 27. mai 2016 nr. 14, § 7-2 nr. 3 litra a at lønnsopplysningene skal inneholde fradrag som er gjort ved «lønnsutbetalingen [herunder] fradragsberettiget medlemskontingent».
 • Når medlemskontingent som er innberettet til ligningsmyndighetene inneværende år blir refundert, må dette videreformidles i den samme posten.

 

Fant du det du lette etter?

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening