Årsregnskapet i lokalavdelingen

Til lokale ledd i yrkesorganisasjoner – Delta

ÅRSREGNSKAPET

Informasjon vedr. regnskapsoppstilling og innsendelse av bilag.

Overskudd eller inngående balanse fra forrige år skal IKKE tas med på inntekter.

Benytt eget skjema for bankbilag, ett for hver bankkonto, hvis man har flere, og eget skjema for kontantkassebilag (hvis dere tar ut kontanter av bank, og betaler med kontanter).

Vi ønsker ikke at kontanter benyttes. Helst kun bankkort. Det gjør det også enklere for dere å holde rede på regnskapet.

Start med å sette inn inngående saldo 1/1-20.. (se skjema)

Inngående saldo i bank og/eller kasse, pluss inntekter, minus kostnader, skal være lik utgående saldo bank og/eller kasse pr. 31/12-20.. 

Kontroller mot bankens kontoutdrag!

Hvis dette ikke stemmer, må dere sjekke mot banken, at dere har fått med dere alle inntektsposter og kostnader gjennom hele året.

Det har ingen hensikt å sende regnskapsbilagene inn til oss, hvis dette ikke stemmer, da det bare er dere som kan fremskaffe bilag som mangler.

NB! Husk å legge ved alle kontoutdrag fra banken i løpet av året!

– og før inn på regnskapsskjemaet også bankgebyrer/renter.

(Intern overføring til stipendkonti og lignende skal ikke fremkomme på oppstillingen.)

Det gjøres spesielt oppmerksom på at regnskapet til ditt forbund, ikke vil bli revidert og godkjent før alle lokale ledd har levert.

Regnskap m/kontoutskrifter og oppstilling sendes innen 10. januar 20..

Vennlig hilsen

Delta
v/ Regnskapsfører

Fant du det du lette etter?

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening