Reiseregningsmal


Reiseregningsmal NTpF 2022

Innsending:

  • Lagre skjema som pdf-fil.
  • ReiseregningBruk malen i Excel, fyll ut, lagre som pdf-fil.
  • Vedlegg til reiseregning, må sendes som pdf.
    Løse kvitteringer/ bilder av kvitteringer: Du kan bruke appen Adobe Scan eller legge bildet i et Word-dok, skriv forklaring til bilaget, lagre som pdf.

Bilag/ krav skal sendes inn som vedlegg i en e-post.: 971481978@faktura.poweroffice.net

OBS! INGEN tekst i mailen blir lest/ registret. All tekst må skrevet i skjema/ word dok før du lagrer det som PDF-filen

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening