Retningslinjer for valgkomite lokalavdeling

Formålet med retningslinjer for valgkomiteen er å bidra til kontinuitet i valgkomiteens arbeid, og stabilitet i foreningens arbeid.

De lokale avdelingene har varierende antall medlemmer, derfor er det viktig at retningslinjene har rom for noe fleksibilitet samtidig som den er et verktøy for nye tillitsvalgte.

Instruks for valgkomiteens arbeid:

 • Valgkomiteen bør begynne sitt arbeid minst 3 måneder før valget
 • Valgkomiteen skal innhente oppdaterte medlemslister med e-post og telefonnummer
 • Valgkomiteen skal sende ut informasjon om valget til medlemmene, hvor man også ber om innspill til kandidater til aktuelle verv
 • Valgkomiteen skal, basert på innspill og egne vurderinger, avgi en innstilling til årsmøtet
 • I arbeidet med innstillingen bør valgkomiteen:
  • Sikre seg at foreslåtte kandidater faktisk er forespurt
  • Dersom flere personer er foreslått til det samme vervet, bør valgkomiteen snakke med de aktuelle kandidatene og innstille den de mener er best egnet
  • Ringe rundt til medlemmene dersom det ikke kommer inn forslag til aktuelle verv
 • Dersom det oppstår situasjoner som gjør at en tillitsvalgt må forlate sitt verv bør man i samarbeid forsøke å finne en stedfortreder fram til neste valg. Et hvilket som helst medlem kan likevel kreve at:
  • Styret skal finne en stedfortreder dersom det er et medlem av valgkomiteen som forlater sitt verv
  • Valgkomiteen skal finne en stedfortreder dersom det er et medlem av styret som forlater sitt verv

Fant du det du lette etter?

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening