Lokalavdelinger

NTpF har underavdelinger i alle fylker.

Aktiviteten i lokalavdelingene varierer med antall medlemmer, geografi, ressurser m.m. og favner aktiviteter som bl.a. møtevirksomhet for medlemmer, div. kurs med foredragsholdere, demonstrasjoner av produkter og arrangement av mer sosial karakter. NTpFs lokalavdelinger skal være en sosial og faglig møteplass for medlemmene fylkesvis. De fleste lokalavdelinger har også egen Facebookgruppe.  Når du er medlem i NTpF, blir du automatisk medlem i lokalavdelingen i fylket du bor i( nytt fra 1/1-2021). Du kan ikke være kun medlem i lokalavdelingen.

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer