Lokalavdelinger

NTpF har underavdelinger i alle fylker.

Aktiviteten i lokalavdelingene varierer med antall medlemmer, geografi, ressurser m.m. og favner aktiviteter som bl.a. møtevirksomhet for medlemmer, div. kurs med foredragsholdere, demonstrasjoner av produkter og arrangement av mer sosial karakter. NTpFs lokalavdelinger skal være en sosial og faglig møteplass for medlemmene fylkesvis. De fleste lokalavdelinger har også egen Facebookgruppe.  Når du er medlem i NTpF, blir du automatisk medlem i lokalavdelingen i fylket du bor i( nytt fra 1/1-2021). Du kan ikke være kun medlem i lokalavdelingen.

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening