Informasjonsmateriell fra tannvern.no. TkMidt har nå gleden av å fortelle at informasjonsmateriellet til Norsk Tannvern er tilbake i ny drakt.

En følge av konkursen til Norsk Tannvern var at innholdet på tannvern.no ble utilgjengelig. Det er tydelig at det har vært savnet. Spesielt ansatte innenfor tannhelsetjenesten har etterlyst materiell til bruk direkte med pasienter, men også til samarbeid med helsestasjon, flyktningetjeneste, hjemmesykepleie og institusjoner.

Store deler av materialet fra tidligere Norsk Tannvern er igjen tilgjengelig for alle. Ny nettadresse er www.tkmidt.no/tannvern , men det kan også nås på www.tannvern.no. Her ligger alt fra ulike tema brosjyrer til munnstellekort. Sistnevnte er et verktøy utviklet til bruk i for eksempel hjemmetjeneste og institusjoner. De fleste brosjyrene er oversatt til hele 32 språk. Dette er gode verktøy for bruk i helsefremmende og forebyggende arbeid i hele helsesektoren.
Foreløpig er det de samme brosjyrene og plakatene som tidligere var publisert på tannvern.no. Senere vil TkMidt fornye innholdet med fokus på ordlyden og grafisk utforming. På lengre sikt vil det bli utviklet nytt materiale til websiden. Det er ønskelig at utviklingen av innholdet på websiden skjer sammen med fagmiljøene innenfor helsesektoren, fylkeskommunene/-regionene, brukerne, pasientorganisasjoner, spesialistforeninger og andre aktuelle samarbeidspartnere. TkMidt ser også muligheter for mer tverrfaglig samarbeid i utviklingen av informasjonsmateriell.

De som har tanker og ideer om dagens informasjonsmateriell, eller utviklingen av det, er velkommen til å ta kontakt med TkMidt. Send e-post til post@tkmidt.no. Merk det gjerne med emne: Tannvern
Tannvern er tilbake!

 

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer