Hvorfor være medlem i Norsk Tannpleierforening

Norsk Tannpleierforening, NTpF er en yrkesorganisasjon for tannpleiere og tannpleierstudenter, og står tilsluttet Unio fra 1/1/2022.
Når 900 yrkesaktive tannpleiere står sammen, blir vi sterkere. Medlemmer i NTpF vil ha større påvirkning på egen arbeidsplass, du får faglige og økonomiske fordeler.
Du får bl.a. tilbud om:
– mulighet til å delta på årlig fagkonferanse
-fagbladet Tannstikka 6 ganger i året
-tilgang til å søke på stipendordninger i NTpF
-juridisk hjelp ved f.eks problemer på arbeidsplassen
-gratis stillings- og jobbsøkerannonse på nettsiden
-gunstige forsikringsordninger gjennom Tannpleiernes Forsikringskontor
-Som medlem av Norsk Tannpleierforening er du med på utvikle yrkesorganisasjonen. Det er gjennom fellesskapet vi kan utvikle profesjonen og fagområdet.
Norsk Tannpleierforening er tannpleierne sin kommunikasjonsplattform

Fant du det du lette etter?

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening