Kontingent

Medlemskap

Yrkesaktivt medlemsskap:
1.45 % av brutto årsinntekt* (maksbeløp kr 475,- per mnd)
I tillegg til kontingenten påkommer kr 21 per måned til Deltas Opplærings- og utviklingsfond
hvor det kan søkes om stipend.

*) Kontingent beregnes av bruttolønn, uavhengig av om medlemmet er helt eller delvis i jobb. Bruttolønn er all inntekt som oppgis i post 111.A på lønns- og trekkoppgaven. Dette inkluderer lønn med tillegg, sykepenger, foreldrepenger, feriepenger og tariffavtalt pensjonistlønn fra arbeidsgiver eller fra NAV

Ikke yrkesaktivt medlemsskap:
(uføre, rehabilitering, ulønnet permisjon, atføring, arbeidssøkere etc)

kr 500,- per år

Studentmedlemsskap:
kr 200,- per år (gratis første studieår!)

Pensjonistmedlemmer:
kr 300,- per år

Yrkespassive, studentmedlemmer og pensjonistmedlemmer får tilsendt faktura via epost for innbetaling av kontingent i medlemsperioden.

HUSK kid-nummer ved betaling av mottatt faktura.

Følgende gjelder for de yrkesaktive medlemmene:

I tråd med Deltas vedtekter skal medlemmer ansatt i Den offentlige tannhelsetjenesten settes på månedlig trekk i sine respektive fylkeskommuner/Oslo Kommune. Det samme gjelder for ansatte ved helseforetakene og statlige etater. NTpF sender beskjed om trekk til arbeidsgiver etter å ha mottatt innmelding fra medlemmet.

Tannpleiere i privat sektor skal opprette avtalegiro med NTpF og vil få månedlige kontingenskrav direkte på kontoen. Selvstendig næringsdrivende tannpleiere kan få årsfaktura om de ikke vil ha månedlige krav på sin konto.

Er du ansatt i begge sektorer skal det settes opp avtalegiro mellom medlemmet og NTpF slik som i privat sektor.

Husk å melde fra dersom du skifter arbeidsgiver, endrer stillingsprosent og/eller endre årsinntekt!

 

Fant du det du lette etter?

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer