Stipendordning NTpF

RETNINGSLINJER FOR NORSK TANNPLEIERFORENINGS STIPENDORDNING

Formål og forutsetninger for å få stipend. 

 • NTpFs stipendordning har som formål å støtte utgifter til yrkesrettet kompetanseutvikling i form av videreutdanning samt forskning for medlemmer i NTpF.
 • Søkeren må ha vært aktiv medlem i NTpF i minst seks måneder på søknadstidspunktet og medlem i minst 2 år etter endt videreutdanning
 • Ordningen gjelder både for yrkesaktive og medlemmer i permisjon (utdannings – eller svangerskapspermisjon)
 • Stipendordningen gjelder ikke studentmedlemmer
 • Studiet det søkes stipend for må være studiepoenggivende og gi minimum 30 sp (½ års enhet)
 • Stipendet er ikke tiltenkt medlemmer som får dekt utgifter til studie gjennom arbeidsgiver
 • Medlemmer kan totalt motta kr 20.000,- i stipend

Det kan søkes støtte til utdanning ved:

 • Universiteter og høyskoler
 • Andre etter – og videreutdanninger med relevans for yrket
 • Forskning innen tannhelsefeltet

NTpF gir ikke stipend med tilbakevirkende kraft

Stipendbeløpet:
30 sp Kr 5000,-
60 sp  kr 10 000,-
120 sp kr 20 000,-

Stipend blir utdelt etter fullført utdanning og bestått eksamen.

Krav til søknaden:
Bekreftelse fra studiested om bestått eksamen

Søknadsfrist:
Søknadsfrist innen 31. juli hvert år.
Søknadsskjema

For at søknaden skal bli vurdert, forutsettes det at søkeren oppfyller alle kriteriene som beskrevet.

 

Fant du det du lette etter?

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

 • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
 • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
 • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer