Stillingstorg

Dette er vårt stillingstorg
Arbeidsgiver: Hvis du søker etter flere tannpleiere trykker du på «Legg inn stillingsannonse».
Pris: Kr. 4150,- eks mva, pr annonse med liggetid på 6 uker.

Annonsen kan leveres som ren tekst +  evt. logo i bildefilformat (jpeg/ jpg), eller
hele annonsen i bildefilformat (jpeg/jpg). Pdf-filer kan ikke brukes.

Ønsker du i tillegg å annonsere i Tannstikka så finner du priser og utgivelser her

Medlemmer av Tannpleierforeningen som søker jobb:
Legg inn en annonse om deg selv. Dette er kostnadsfritt.

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer