Tannpleier søkes til privat tannlegepraksis på Vinstra. ‘Vikariat’ med stor mulighet for forlengelse.

TannGaarden/Tannlege Ragnhild Bø Gaarden AS

Vi søker tannpleier 3 dager pr uke under tannleges permisjon. Noe erfaring er ønskelig, da det er stor pågang og en del behov for både recall og forebygging/behandling av periodontitt. Om vedkommende har mulighet for å starte opp 1 g pr uke, er det umiddelbar mulighet for det. Antall dager økes fom mars.

Ved ønske og behov for større stilling kan det vurderes å utvide med flere dager, evt ettermiddager på sikt.

Opus programvare, romexis rtg, OPG.

Du vil jobbe selvstendig i en kontraktør/leieavtale.

Ta kontakt på mail;
post@tanngaarden.no

TannGaarden
Tannlege Ragnhild Bø Gaarden
Tannlege Malin Wangen Evjevik

Se vår nettside https://tanngaarden.no/

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening