Tannpleierklinikken AS søker tannpleier til 100% stilling fra 1 januar 2021.

Tannpleierklinikken AS søker tannpleier til 100% stilling fra 1 januar 2021.
Klinikken ligger sentralt i Larvik, og Svanhild Botnen som startet den for 14 år
siden er fremdeles leder.

Idag består klinikken av 2 tannpleiere, 1 tannlege, 1 kjevekirurg og 2 sekretærer.

Vi har 3 godt utstyrte behandlingsrom og egen OPG.
1 EMS Master Pietzon og 2 Mectron Combi Touch Ultralyd AirPolish.

Vi får henvist pasienter til periobehandling fra lokale tannleger.
Mange recallpasienter på vedlikeholdsbehandling. Nextsys journalprogram.

Vi ønsker en tannpleier i selvstendig stilling med hovedvekt innen periodonti.
Det er ønskelig med erfaring, men ikke noe krav.

Klinikken har også vanlige recall-pas til US og oppfølging etter kirurgi og implantater.

Du bør beherske norsk godt både muntlig og skriftlig. Være engasjert og lærevillig.
Vi har et godt miljø og trofaste fornøyde pasienter.

Ta kontakt på mail eller telefon og kom gjerne innom på besøk.

Kontakt: daglig leder tannpleier Svanhild Botnen 92011779
svanbotn@online.no

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer